meest gestelde vragen:

Ik zie als gemeente teveel CPO initiatieven voortijdig eindigen. Hoe kan CO-CASA hierin de helpende hand bieden?

Omdat CO-CASA niet alleen procesbegeleiding voor collectieve particuliere opdrachtgevers biedt, maar desgewenst ook delen van of het gehele risico op zich kan nemen bieden wij meer dan traditionele projectontwikkelaars en procesbegeleiders. Door ons sterke netwerk in de regio Utrecht kunnen wij afzetrisico’s wegnemen door deze bijvoorbeeld bij een belegger of bij ons zelf onder te brengen. Maar ook als er onvoldoende kandidaten zijn en/of blijven dan kunnen wij zelf voor kandidaten zorgen en daarmee initiatieven haalbaar maken.

Is CO-CASA niet gewoon een projectontwikkelaar zoals we die al lange tijd kennen?

Nee, CO-CASA is zeker geen klassieke projectontwikkelaar. Ons concept staat voor projectontwikkeling op maat, zie ons als het cement in uw ontwikkeling. Wij hebben de kennis en de kunde om ingewikkelde ontwikkelingsopgaven tot een goed einde te brengen en deze kennis en ervaring willen wij graag op maat voor u inzetten. Voor elke opgave die wij voor u uitvoeren wordt onze rol dus op maat door u bepaald.

Wat als ik als consument nog geen collectief heb kunnen maken of kunnen vinden?

Geen nood, CO-CASA helpt! Wij kunnen u helpen een collectief te vormen. Door uw woonwens aan ons kenbaar te maken en deze te verbinden aan de potentiële locaties ontstaat al snel een groep met overeenkomstige woonwensen op deze locaties. Uw groep vormt zich als het ware vanzelf, als wij daartoe het initiatief nemen.

Ben ik met CO-CASA goedkoper uit? Betaal ik uiteindelijk niet teveel voor mijn woning? En hoe verdient CO-CASA haar geld?

Een van de gedachten achter CO-CASA is dat onze kracht in projectmanagement op maat ligt. Door met een zeer lage overhead te werken en het proces en onze rol lean te houden vermijden wij overbodige kosten. Dit resulteert in de meest optimale prijs-kwaliteit verhouding. Onze rol is op maat en onze verdiensten dus ook. Bij een rol als procesbegeleider/projectmanager vragen wij een vergoeding tegen een eerlijk uurtarief. Is onze rol meer risicodragend dan zal daar voor ons ook een vergoeding tegenover staan. Dit betreft meestal een afdekking van het risico of een vergoeding voor het onderbrengen van dit risico bij een derde partij.

Hoe ziet een project van CO-CASA er doorgaans uit?

Een initiatief kan vele oorsprongen hebben, maar het begint vaak met een gedeelde woonwens. Als CO-CASA zelf initiatiefnemer is, dan bekijkt zij of er onder woningzoekenden in Utrecht een serieuze woonwens voor de locatie is. Deze woonwensen leggen wij aan de gemeente voor met de vraag of zij een dergelijke ontwikkeling vanuit haar standpunt kan en wil ondersteunen. Indien de gemeente akkoord is zullen wij samen met de gemeente onder omwonenden en andere belanghebbenden inventariseren wat hun wensen zijn, om vervolgens alle kaders over elkaar heen te leggen. Als het initiatief past binnen deze kaders en ook financieel kans van slagen heeft kan het opgestart worden. Bekijkt u ook ons 3-stappenplan voor een uitgebreidere omschrijving van ons proces. 

Wat als ik graag van een bepaald bouwsysteem gebruik wil maken?

Dat kan, want CO-CASA is onafhankelijk opererend en dus niet gekoppeld aan welk (bouw)bedrijf dan ook. Heeft u een voorkeur voor een bouwer, een architect of ander bedrijf dan kunnen we dit in ons project opnemen. Uiteindelijk gaat het om de juiste prijs en kwaliteit voor uw woning en niet om ons.

Ik wil graag met CO-CASA aan de slag maar wil graag buiten de regio Utrecht wonen. Kan dat ook?

Wij hebben van oorsprong een band met de regio Utrecht, daar ligt dan ook onze kracht. Dat laat echter niet onverlet dat het concept buiten de regio Utrecht eveneens kansrijk is. Mocht u een locatie op het oog hebben die naar uw mening goed te gebruiken is voor het concept van CO-CASA, schroom dan niet en neem contact met ons op.

Wat als ik delen van of het gehele proces aan CO-CASA over wil laten?

U betaalt, dus u bepaalt. Onze rol is er initieel een van procesbegeleider, maar op uw verzoek nemen wij ook een meer risicodragende rol aan. Wij doen dit ook op maat, waarbij het ontzorgen van de klant voor ons voorop staat. Wilt u liever geen risico lopen over de afzet van het project? Wit u liever geen risico lopen over de bouwkosten van het project? Het is heel simpel: U bepaalt welke onderdelen van het project voor ons risico zijn.

De eerste stap van het 3-stappenplan is een inventarisatiefase. Wat wordt hiermee precies bedoeld?

Tijdens de inventarisatiefase vragen wij de markt of er voor het initiatief concrete behoefte aan wonen is en of deze wens aansluit bij de wensen van gemeente en omwonenden. Op deze manier kunnen wij tegen lage kosten en met weinig energie aan de voorkant van het proces de haalbaarheid toetsen. Door vooraf te toetsen of een project haalbaar is besparen wij veel energie en voorkomen frustratie tijdens de rit. 

Ik ben omwonende van een locatie waar CO-CASA een initiatief heeft ontplooid. Wat is mijn rol als omwonende hierin?

Als omwonenden heeft u van meet af aan inspraak. Wij zijn van mening dat een hedendaags initiatief tot het verbeteren van uw buurt alleen een kans van slagen heeft als u daar ook actief in betrokken wordt. Uw wensen worden, net als die van geïnteresseerden en de gemeente, door ons in kaart gebracht. Alleen als er een (haalbare) „match” in de wensen van alle betrokkenen te vinden is gaat bij ons een ontwikkeling van start, anders niet.

Ik ben grondeigenaar en wil graag weten of er concrete interesse is om (anders) te wonen op mijn locatie. Wat kan CO-CASA voor mij betekenen?

Wij kunnen de markt vragen welke woonwensen er voor uw locatie zijn, zoals wij dat voor veel initiatieven van onszelf ook doen. Aan de hand hiervan kunnen wij een concrete alternatieve invulling van uw locatie meegeven, welke u in uw overwegingen mee kunt nemen. Met een concrete wens en een realistisch plan kan er door ons ook een reële grondwaarde worden afgegeven, welke u in uw overwegingen voor het toekomstig gebruik van uw locatie kunt meenemen.

Wie is de contractpartij naar bijvoorbeeld gemeente, grondeigenaar, architect, bouwer, etc. in het CO-CASA concept?

In een startfase, waarin er zich mogelijk nog geen concrete groep gevormd heeft, zal CO-CASA de contractpartner zijn voor bijvoorbeeld de reservering van de grond. Als een collectief vervolgens zelf de touwtjes volledig in eigen hand wil hebben zal het collectief zelf de daarop volgende overeenkomsten sluiten met de grondeigenaar/de gemeente/het bouwbedrijf/enz. Is er een wens voor een meer risicodragende rol door CO-CASA zullen wij ook de daaraan gekoppelde overeenkomsten met partijen aangaan. Het is ook hier maatwerk.

Kan CO-CASA ook binnen een reeds lopend initiatief een rol van betekenis spelen? Zo ja, op welke verschillende manieren zou dat dan kunnen?

Ook bij reeds bestaande initiatieven kunnen wij een rol van betekenis spelen. Onze rol en werkzaamheden worden uiteindelijk door u op maat bepaald. Hierdoor wij zijn gemakkelijk in staat om op een „rijdende trein” te springen. Initiatieven die om wat voor reden dan ook vastlopen pakken wij dan ook graag beet. Wilt u alleen even met ons van gedachten wisselen over hoe nu verder, dan kan dat volledig vrijblijvend.

Waarom maakt CO-CASA gebruik van Nieuwbouw Nederland?

Nieuwbouw Nederland is een landelijk platform waar geïnteresseerden een eigen uniek profiel met woonwensen aan kunnen maken. Na deze eenmalige handeling is het heel eenvoudig om vervolgens als geïnteresseerde uw interesse voor een (potentiële) locatie kenbaar te maken. Op deze wijze is het voor ons mogelijk snel inzichtelijk te krijgen waar een eventuele interesse naar uit gaat. In de toekomst wil CO-CASA haar inventarisaties ook middels de sociale media uit gaan voeren.

Waarom staan er bij de CO-CASA initiatieven vaak al concrete aantallen woningen en prijzen op Nieuwbouw Nederland aangegeven?

Nieuwbouw Nederland maakt op haar site gebruik van een standaard format, wat in basis meer is toegespitst op woningbouwprojecten die middels een reguliere manier ontwikkeld en verkocht worden. Binnen dit format is het voor zelfbouwprojecten ook verplicht om aantallen in te vullen, ook al is dat vaak nog helemaal niet vast te stellen. Indien er bij ons al bekend is dat bepaalde woonvormen of prijscategorieën geen kans van slagen hebben kunnen wij dit in onze inventarisatie meenemen door bijvoorbeeld binnen geselecteerde woonvormen (rijtjeshuizen, appartementen, etc.) en/of binnen bepaalde prijscategorieën te zoeken.

niet gevonden wat u zoekt?

Staat uw vraag en antwoord er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

inspirerend verhaal van Alastair Parvin over architectuur voor én door mensen

goedkoper en op maat bouwen begint vooral met slimmer bouwen

 • "U de lusten, wij de lasten"
  Eppo van Dord
  initiatiefnemer
 • "Wie betaalt, die bepaalt"
  Eppo van Dord
  initiatiefnemer
 • "Samen geven we het plan kleur"
  Eppo van Dord
  initiatiefnemer
 • "Uiteindelijk gaat het om de beste woning tegen de laagste prijs"
  Eppo van Dord
  initiatiefnemer
 • "Voor én met iedereen"
  Eppo van Dord
  initiatiefnemer
 • "ontwikkelen op maat, zonder winstoogmerk"
  Eppo van Dord
  initiatiefnemer
 • "Samen zijn we vele malen sterker"
  Eppo van Dord
  initiatiefnemer
 • "Hier komt alles samen"
  Eppo van Dord
  initiatiefnemer