waarom CO-CASA?

Wij wonen, leven en werken in de stad Utrecht. De behoefte aan woningen in onze stad is onverminderd hoog, maar ondanks de aanwezigheid van voldoende mooie en kansrijke locaties worden deze kansen nog niet (goed) benut. De wil is er wel, maar initiatieven stranden vaak of komen helemaal niet van de grond.

Vanuit onze eigen sociale omgeving kwam steeds vaker de vraag of wij konden helpen met het succesvol verwezenlijken van woonwensen. Met CO-CASA hebben wij het ideale instrument hiervoor gevonden.

maakt CO-CASA het verschil?

CO-CASA onderscheidt zich doordat wij niet alleen bottom-up initiatieven begeleiden, maar desgewenst ook risico’s kunnen overnemen. Naast een brede kennis en ervaring in het vakgebied beschikken wij over een gedegen netwerk. CO-CASA kan hierdoor bijvoorbeeld het risico van het uitstappen van een deelnemer uit een bouwcollectief (CPO, collectieve particuliere opdrachtgever) wegnemen. Onze rol is dus flexibel, onze taken en verantwoordelijkheden en uw mate van zeggenschap zijn bij elk nieuw initiatief weer maatwerk.

wat doet CO-CASA?

CO-CASA voorziet in die wens, maar niet in de rol van de traditionele projectontwikkelaar. Wij zijn van mening dat de klant en de omgeving centraal moeten staan voor een juiste ontwikkeling van een locatie. Ons proces is hier volledig op ingericht. Naast gedegen projectmanagement zetten wij onze kennis en ervaring in bij het verbinden van verschillende stakeholders bij onze initiatieven, met als doel omgevingen te verbeteren. Daarin zijn en blijven we een onmisbare schakel.

hoe werkt CO-CASA?

Wij starten het proces met een inventarisatie van interesse en woonwensen op een locatie om deze vervolgens met de gemeente en belanghebbenden af te stemmen. Zodoende kunnen alle kaders voor een initiatief over elkaar heen gelegd worden en zien wij snel of een initiatief kansrijk is of juist niet. Is het initiatief haalbaar dan bepalen we samen wat ieders rol en verantwoordelijkheid in het proces zal zijn. Aan de hand van ons 3-stappenplan realiseren we in co-creatie vervolgens uw ideale woning.

ons 3-stappenplan

ons stappenplan in detail:
1. inventariseren

 1. CO-CASA neemt het initiatief en zoekt naar geschikte locaties. Eenmaal gevonden peilt CO-CASA de interesse om hier gezamenlijk woningen te bouwen.
 2. Met onderbouwing van de getoonde interesse wordt het voorlopig initiatief voorgelegd en afgestemd met de gemeente en omwonenden.
 3. De overeenstemming met de gemeente en omwonenden wordt vastgelegd in de zogenaamde randvoorwaarden. In deze randvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld zaken als de grondprijs, het maximum aantal woningen, de bouwhoogte, de prijscategorie en de beeldkwaliteit (bouwstijl) worden vastgelegd.
 4. Aan de hand van de randvoorwaarden maakt de architect een ruimtelijke schets van wat er zoal gebouwd kan worden. Deze schets en randvoorwaarden worden door CO-CASA gebruikt om een globale kostenraming te maken voor zowel het gehele plan als de individuele woningen.
 5. De uitkomsten worden samen met de ruimtelijke schets en een proefverkaveling aan u voorgelegd. U heeft nu een globaal inzicht in de kosten voor uw droomwoning waarmee u ook uw hypotheekverstrekker kunt informeren naar de financiële mogelijkheden. Dit is het moment om uw voorkeurskeuze voor uw favoriete kavel kenbaar te maken, waarna CO-CASA de woningen voorlopig toe zal wijzen.

2. uitwerken

 1. De feitelijke ontwikkeling van het project kan starten en uw deelname is daarmee niet langer vrijblijvend. Samen bepalen we wat ieders rol (taken, verantwoordelijkheden en risico’s) in het project zal zijn. Wilt u zich als groep verenigen en zelf de benodigde overeenkomsten aangaan? Of wilt u ontzorgd worden door CO-CASA? De uitkomst leggen we vast in een onderlinge samenwerkingsovereenkomst, waarin eveneens de vergoedingen voor de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van CO-CASA zijn opgenomen. U wordt gevraagd een bijdrage voor de uitwerkingsafse van het project te doen, die in veel gevallen rond de 1% van de koopsom zal uitkomen. Met deze bijdrage committeert u zich voor verder deelname aan het initiatief en bevorderen we de instandhouding van het collectief. Daarnaast wordt de bijdrage ook gewoon gebruikt om de werkzaamheden van CO-CASA gedurende deze uitwerkingsfase te bekostigen.
 2. Vervolgens selecteren en contracteren we de adviseurs (architect, constructeur) en verbinden we een geschikt bouwbedrijf als co-maker aan het initiatief. Het bouwbedrijf kan vaak in deze fase al budgetair garantie afgeven voor de bouwkosten.
 1. In een persoonlijk gesprek legt CO-CASA uw (gedetailleerde) persoonlijke wensen in een programma van eisen vast, ook wel een PVE genoemd. Wilt u een bredere of juist een diepere woning? Wilt u een erker, een uitbouw en/of een dakkapel? Wilt u juist een compleet persoonlijke indeling van de woning? Of juist een zeer duurzame woning? CO-CASA maakt het allemaal mogelijk.
 2. Het juridische en financiële hebben we nu goed vastgelegd, tijd voor het leukste deel: samen u woning op maat ontwerpen! Conform uw persoonlijk PVE (programma van eisen) en binnen de randvoorwaarden wordt middels co-creatie een ontwerp gemaakt van uw individuele woning alsmede de directe omgeving. De architect speelt hierin een cruciale rol, hij of zij is namelijk de spil in het ontwerpproces. Door in een aantal sessies (woonworkshops) bijeen te komen kunt u de vorderingen van uw eigen woning, maar ook die van uw buren goed blijven volgen. Zo waarborgen we dat niet alleen uw eigen woning, maar het hele initiatief kwalitatief hoogwaardig wordt.
 3. Zodra uw woning (en het totale initiatief) aan uw verwachtingen voldoet zal CO-CASA de ontwerpen door de gemeente en omwonenden laten accorderen. Tijdens de rit hebben we deze partijen natuurlijk al laten meekijken en meedenken, nu is het moment om het goed af te hechten. Mochten er nog kleine aanpassingen in het ontwerp nodig zijn dan kunnen die in het laatste ontwerp nog worden verwerkt.
 4. De uitwerkingsfase wordt uiteindelijk afgesloten met een ontwerp dat bruikbaar is voor de aanvraag van de benodigde vergunning(en) en wat bruikbaar is om de bouwkosten definitief te bepalen. Als er nog geen bouwbedrijf bij het initiatief is aangesloten wordt er nu aan enkele bouwbedrijven gevraagd om de bouwkosten te bepalen, opdat de definitieve (individuele) budgetten voor de deelnemers kunnen worden vastgesteld. Het bouwbedrijf dat hierdoor uiteindelijk financieel, kwalitatief en procesmatig het beste bij de opgave past wordt gekozen.
 5. CO-CASA draagt er zorg voor dat de juiste vergunning(en) passend binnen de planning worden aangevraagd en afgegeven.

3. bouwen

 1. Als de gemeente de benodigde vergunning(en) heeft afgegeven is het moment gekomen om uw financiering (als u dat al niet eerder heeft gedaan) voor de woning af te ronden. Op basis van de vergunning (tekeningen en kwaliteitsomschrijvingen) stelt CO-CASA de overeenkomst met het bouwbedrijf op. Elke deelnemer zal afzonderlijk een overeenkomst met het bouwbedrijf aangaan, evenals een koopovereenkomst voor de grond met de gemeente.
 2. Bij het sluiten van de overeenkomst tussen u en het bouwbedrijf/gemeente betaald u CO-CASA uw eindbijdrage, van rond de 2% van de totale koopsom. Dit percentage is gebaseerd op een woning met een gemiddelde koopsom. Een grotere en duurdere woning zal over het algemeen tot een lager percentage leiden omdat voor CO-CASA de werkzaamheden voor woningen redelijk gelijk zijn, ongeacht de afmeting en prijs.
 3. Alles is nu gereed om de bouw van uw woning en die van de andere deelnemers te starten!
 4. Tijdens de bouw kunt u natuurlijk regelmatig de bouwplaats bezoeken, maar ook CO-CASA zal dit aangekondigd en onaangekondigd doen. Samen zien we meer dan alleen en op deze manier brengen we de kwaliteit tot een nog hoger niveau.
 5. En “last but not least” de oplevering van het project en dus uw woning. Het moment is daar dat u kunt verhuizen om eindelijk te kunnen genieten van het eindresultaat!
wikipedia:

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een procescoach/begeleider. Integriteit van deelnemers is vereist.